Cookies informasjon

Introduktion

När du besöker vår webbsida samlas det in uppgifter om dig som används för att anpassa samt förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att det ska samlas in uppgifter bör du radera dina cookies (se guide) och undvika vidare användning av webbsidan. Nedan kan du se vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 

Cookies

Webbplatsen använder “cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil med mera i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guide: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, övrigt bruk av tjänster eller när du gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiskt läge och vilka sidor du klickar på (intressen) I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv matar in informationen behandlas också följande: Namn, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av ett konto eller vid köp.

 

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt enligt gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamålet som de har samlats in till, och kommer att raderas när detta syfte uppfylls eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller delas med obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas olagligt.

 

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa de annonserna som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänsterna som du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

 

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den perioden som tillåts enligt lag, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas karaktär och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när uppgifterna raderas.
Offentliggörande av uppgifter.

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.fl. vidarebefordras till tredje part i den utsträckning som dessa uppgifter känns till. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om “Cookies” ovan. Uppgifterna används för målinriktning av reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uppgifterna uteslutande för vår räkning och får inte använda dem för sina egna syften.
Utlämnande av personlig information såsom namn och e-post m.m. händer bara om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

 

Offentliggörande av uppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.fl. vidarebefordras till tredje part i den utsträckning som dessa uppgifter känns till. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om “Cookies” ovan. Uppgifterna används för målinriktning av reklam.
Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uppgifterna uteslutande för vår räkning och får inte använda dem för sina egna syften.
Utlämnande av personlig information såsom namn och e-post m.m. händer bara om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

 

 

Insikt och klagomål

Du har rätt att informeras om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet) Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigera eller radera den. Förfrågningar om detta kan göras till: [email protected]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress.
Utgivare

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Surf More ApS
John F. Kennedys Plads 3
9000 Aalborg
Telefon: 20 68 60 55
Email: [email protected]